Sáng ngày 15 tháng 10 năm 1211, tại điện Thiên An, hội triều chúng tinh, cuộc họp tối cao mang ý nghĩa trọng đại nhất của đất nước Đại Việt chính thức bắt đầu.Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: b15a7f039fb827f00c88b7d734d39411
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 93878e25332116748354b5faefd97000
“Các ái khanh bình thân.” Lý Hạo ngồi trên ngai vàng, giọng nói sang sảng vang khắp đại điện.Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 34e0bd3a093dc0582104761df8b8b6c8
“Đội ơn Hoàng thượng.” Hàng trăm văn võ bá quan dạ ran, đồng loạt đứng dậy.Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: a068beb09b1fa8ad0cc24f044277ec3a
Lý Hạo lướt mắt nhìn khắp hàng ngũ văn võ bá quan từ khắp mọi miền đất nước tụ hội về trong cuộc hội triều lần này, người nào cũng nghiêm túc, chỉnh tề, trong đó đa số những quan viên ở các châu, các trại đều lộ vẻ hồi hộp, lo lắng. Nhìn sang Quốc sư Lý Việt, Thái úy Đỗ Kính Tu, Thái phó Trần Trung Văn, Vương gia Lý Long Tường, Nguyên Súy Nguyễn Hồng Phong bình lặng cúi đầu ở hàng trên cùng, đứng đầu chúng quan, Lý Hạo mỉm cười nói: “Thái tôn tiên đế Hoàng triều ta trải qua bao đời lao tâm khổ tứ gây dựng đất nước Đại Việt, cũng chỉ mong con dân Đại Việt ta được ăn no mặc ấm, đất nước được phồn vinh thịnh vượng. Cho đến ngày nay, các bậc tiên Hoàng ở trên trời cao chứng giám cảnh đất nước được hưởng thái bình, trăm quan tề tụ đông đủ, muôn dân lạc nghiệp an cư, chắc hẳn các bậc tiên Hoàng cũng cảm thấy yên lòng. Như trẫm được gặp mặt các ái khanh từ khắp mọi miền đất nước tề tụ đông đủ trong ngày hội triều hôm nay, người nào cũng hồng quang phơi phới, phấn chấn tinh thần, trẫm cảm thấy đẹp lòng đẹp dạ lắm.”Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 1c650219d1c9b8cf1513514cb3b4df77
Thượng thư bộ Hộ Trần An Quốc đứng ở hàng thứ hai, bước lên tâu: “Bẩm Hoàng thượng, phải nói rằng tình hình đất nước ta trong quá khứ như rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, vận mệnh triều đình như ngàn cân treo sợi tóc, tưởng chừng như không thể nào vượt qua. Nhưng nhờ vào Hoàng ân sâu dày của Hoàng thượng, nhờ vào sự anh minh thần dũng của Hoàng thượng mà Hoàng thượng đã dẫn dắt triều đình ta, con dân trăm họ ta vượt qua bao cơn sóng dữ, vượt qua mọi gian hiểm trùng trùng để cho muôn dân trăm họ, bá quan văn võ triều Lý ta được an hưởng những ngày tháng yên vui, thái bình, thịnh trị.”Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 5e946c06780c7c499be63c490a4983c5
“Ha ha ha…”Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 594c5a76e26c873014f87cce8018fb46
Lý Hạo cười lớn mà rằng: “Trần An Quốc ái khanh thực là… Những thành quả mà trẫm và các ái khanh đạt được phải nói là công lao lớn nhất thuộc về toàn bộ bá quan văn võ cùng bách tính. Nếu không có sự đồng lòng chung sức của các ái khanh thì làm sao chúng ta có thể đạt được những thành công vang dội như thế chứ?”Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 6232c5363b890e35ed22a7f4e0425e09
Nói tới đấy, Lý Hạo đứng dậy, chắp tay, nghiêng người: “Nhân dịp toàn bộ bá quan trong cả nước tề tụ đông đủ ngày hôm nay, trẫm vô cùng đa tạ tất cả các ái khanh đã một lòng một dạ đi theo trẫm, trợ giúp trẫm giữ vững âu vàng, giữ vững triều đình nhà Lý.”Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: b6898f51334b4479c0f72022b858c837
Tất cả bá quan vội quỳ sụp xuống đồng thanh đáp: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 79e3dea95c7c24474af1f4c43606a366
Thái úy Đỗ Kính Tu, lão đại thần tam triều, cất tiếng già nua: “Hoàng thượng, chúng thần không dám nhận. Phò trợ quân vương là bổn phận của chúng thần. Chúng thần nguyện vì Hoàng thượng, xả thân khuyển mã, xá gì những chuyện cỏn con mà Hoàng thượng đã giao cho. Hoàng thượng…”Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 096f679e6b143f105c569e8c2c43bf98
Thu phục nhân tâm đôi khi chỉ cần một vài hành động nho nhỏ, đôi khi chỉ cần một lời cảm ơn, một cái cúi đầu đúng thời điểm thì sẽ nhận được sự tín nhiệm vô cùng to lớn. Đối với bậc quân chủ như Lý Hạo mà dám buông bỏ thân phận thể diện, đứng trước hàng trăm quan viên cúi đầu cảm ơn là hành động cực kỳ hiếm có. Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 0c5d7b1296600cdce05032505128ccfa
Khi dẹp yên nội loạn, để lấy lòng toàn dân, Lý Hạo ra chiếu ban tám điều ân xá.
Nội dung của tám điều ân xá đó là, thứ nhất, bất kỳ ai nợ tiền thuế sản vật từ ngày ban chiếu trở về trước đều không phải nộp lại.
Thứ hai, miễn toàn bộ các loại thuế trong năm Kiến Gia thứ nhất và thứ hai.
Thứ ba, yêu cầu bộ Lại tra khảo kỹ càng, phong tặng có cấp bậc cho quan viên cả nước theo đúng công lao, đúng hành trạng.
Thứ tư, quan viên văn võ được tặng thưởng lương bổng thực tiền theo lệ cũ, lại cấp thêm cho một tháng lương nữa. Quan viên văn võ từ tứ phẩm trở lên đều được thăng một cấp. Cha mẹ của quan viên văn võ từ ngũ phẩm trở lên, nếu còn sống thì chuẩn cho cáo sắc, nếu chết rồi thì cũng theo phẩm, chuẩn cho phong tặng.
Thứ năm, con của các quan viên có công lao hãn mã vì triều đình đều định quan tước, con của quan viên từ tam phẩm trở lên đều được hưởng thái ấp, cho theo học tại Quốc Tử Giám, nếu là hiền tài sẽ cho quan viên xét khảo phân vào làm việc cho triều đình theo đúng tài năng.
Thứ sáu, những quan viên là công thần hy sinh trong các cuộc chiến vừa qua, thì phân phó người điều tra rõ lai lịch, nếu có con cái thì xét tặng ruộng đất, nếu trưởng thành thì phong làm quan, nếu không có con cháu nối dõi thì xét nếu còn cha mẹ già cả hoặc vợ, sẽ cấp cho ruộng đất, tiền và gạo để nuôi thân.
Thứ bảy, dòng dõi Hoàng tộc thân thích được phong tước, cấp thêm lương bổng, tiền, gạo theo thứ bậc.
Thứ tám, ban lệnh ân xá toàn dân, tù tội được phóng thích, trừ những kẻ phạm vào thập ác.Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: d8d1eb078cf86e539c5bf141fc05f7b5
Thêm vào những hành động tưởng như nhỏ nhặt của Lý Hạo trong các buổi hội triều càng khiến cho toàn bộ quan viên triều Lý cảm phục, càng củng cố thêm lòng trung thành của họ, để từ đó họ sẽ tận lực phục vụ triều đình, tận trung báo quốc. Tuy nhiên, Lý Hạo hiểu rõ, hắn cần phải có thêm nhiều biểu hiện và phương pháp khác nữa để khiến cho trăm quan phải cúc cung tận tụy, ra sức cống hiến cho đất nước.Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: ef9075431cac12193ab01a2aed8e98d3
Lý Hạo ngầm hài lòng, sốt sắng nói: “Các ái khanh làm gì đấy? Mau đứng lên đi thôi, tấm lòng son sắt của các ái khanh đối với trẫm, trẫm luôn khắc cốt ghi tâm.”Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: f8857155ffb63fa985b8392382ea0e2d
Đợi cho quan viên đứng dậy chỉnh tề, Lý Hạo tiếp lời: “Quân thần đất nước Đại Việt ta đều trên dưới một lòng như thế, thực hiếm thay, hiếm thay. Được rồi, không nhắc đến chuyện cũ nữa. Trẫm mời các khanh về triều hôm nay chính là muốn cùng các ái khanh bàn luận, muốn các ái khanh hiến kế giúp trẫm xây dựng đất nước Đại Việt trở thành một đất nước hùng cường, giàu mạnh. Thái phó Trần Trung Văn sẽ là người chủ trì toàn bộ mọi vấn đề trong cuộc họp hôm nay cũng như những ngày sắp tới.”Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 80c6cc2a08a3670975e1baf77e633e78
Trần Trung Văn đĩnh đạc bước lên phía trước, cất giọng nho nhã: “Đội ơn Hoàng thượng tin tưởng giao cho thần trọng trách. Bẩm Hoàng thượng, kính các bậc đại thần, hạ quan đi thẳng vào chính đề để chúng ta cùng nhau thẳng thắn trao đổi bàn luận. Về tình hình đất nước ta trong thời điểm hiện tại chắc là các quan đại thần ở đây đều đã nắm rõ. Hạ quan xin được nêu sơ lược một số điểm chính sau, hiện nay đất nước đã thái bình, không còn nạn giặc giã, quân phiệt cát cứ ở các phương, nhân dân được sống trong yên ổn, người dân chạy nạn đã được an bài về quê cũ định cư, muôn dân trăm họ nô nức phấn khởi cày cấy, chí thú làm ăn, hoàn toàn tin tưởng thần phục triều đình. Theo đúng ý chỉ của Hoàng thượng, triều đình bước đầu đạt được mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất tổ quốc, hướng tới xây dựng nước mạnh, dân giàu, chủ trương bình đẳng, công bằng xã hội trong toàn dân, kết hợp và phát triển vững chắc quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội.”Bản quyền truyện thuộc về VIPTRUYEN.VN, mã chống: 26eb316653d7ed918e689dadb03bae89